Privacybeleid

Dit privacy beleid betreft onze websites. De volgende websites zijn eigendom van het bedrijf Aquatics & Investment (verder te noemen AQI):

aquaticsoutdoor.nl, shop.aquaticsoutdoor.nl, biminitopservice.nl en biminitopservice.eu. De ingangs moment is 10-3-2024.
Over ons beleid
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst bij een van websites van AQI, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar andere servers van aan andere webwinkels van AQI gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De websites van AQI zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Over gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiliggingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. AQI respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen van de webwinkels/websites zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. AQI zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling van onze webwinkels en voor gebruik van onze sites en webwinkels.

Alle websites van AQI gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het gebruik en het winkelen bij alle sites van AQI zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen of het contactformulier in te vullen op onze sites.
  • Als u bij de sites van AQI een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server die is gehost bij Neostrada in Nederland. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Verder gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen en nadere belangrijke (product) gegevens d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht u dit net wensen kunt u ons dit via ons contact formulier op de site of door u eenvoudig uit te schrijven. Wij sturen u deze informatie dan niet meer toe.
  • Alle persoonlijke gegevens die wij op onze sites opslaan kunt u altijd opzoeken en wijzigen. Wilt u inzicht wat wij verzamelen, kunt u dit bij onze winkels opvragen via het contactformulier. Sommige webwinkels kunt u, als u bent ingelogd, dit zelf opvragen in verschillende formaten.
Webhosting bij Neostrada/Vimex
Al onze websites zijn gehost bij Neostrada of bij Vimex. Een professionele cloud server, gehost in Nederland. De hoster heeft geen toegang tot de persoonsgegevens van onze Webwinkels. Mocht dit wel gebeuren heeft het bedrijf geheimhoudingsplicht. Tevens worden alle mails die via de webwinkels worden verstuurd via deze Hoster verstuurd. U kunt de informatie over Neostrada en Vimex vinden op hun websites.
Software voor Websites en Webwinkels
Alle onze websites worden naar redelijkheid up to date gehouden. Wij waarborgen daarmee de veiligheid van de data. Wij maken gebruik voor de webshop gebruik van prestashop en voor websites ontwikkelen wij eigen templates gemaakt met bootstrap technologie en PHP 8.1
Payment Processors
Alleen In onze webwinkels maken we gebruik van een tweetal platforms, SISOW/Bukaroo die onze betalingen van onze webwinkels verwerken. Deze platforms verwerken uw naam. Adres en woonplaats gegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De beide aanbieders hebben passende en technische en organisatorische maatregelen genomen om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Voor meer informatie kunt u op de website van deze betalingsplatform vinden.
Zenden en Logistiek
We verzenden producten met onze vervoerder POSTNL. In sommige gevallen gebruiken wij of DHL en GLS. U vindt op sites van deze vervoerders de voorwaarden. Om uw pakket te kunnen versturen delen wij de gegevens. Deze gegevens zijn alleen: Naam, adres telefoon, email en/of mobiel. Deze gegevens kan POSTNL ook verstrekken aan hun onderaannemers. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw pakket te kunnen leveren en u te informeren m.b.t. de status van uw verzonden pakket.
Onze Leveranciers
Wij kopen onze producten in bij 2 groothandels in Nederland.Wij verstrekken alleen aan die leveranciers uw persoonlijke informatie als het een afroeporder betreft, om eventuele direct verzending mogelijk te maken. Deze informatie heeft alleen betrekking op gegevens als naam, adres en de inkooporder (productgegevens). Deze leveranciers leveren uw goederen vanuit hun magazijn direct aan u. Zij verzenden deze goederen en hebben alleen daarom deze gegevens nodig. Ook deze leveranciers ( 2 stuks) hebben een geheimhoudingsverplichting m.b.t. de verstrekte gegevens. Met onze Chinese leverancier delen wij geen enkele klantgegevens.
Facturatie en Boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Kort & Partners. Wij delen uw naam, adres en woonplaats gegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administratieve doeleinden. Zij zal indien de belastingdienst dit wenst, onze gegevens delen met de belastingdienst. Ook deze dienstverlener heeft een geheimhoudingsplicht.
Externe Verkoopkanalen
Wij verkopen onze producten via de eigen website, webshop of via BOL.COM en indirect via Marktplaatst.Voor de laatste twee kanalen is ook hier is geheimhouding wat betreft uw persoonlijke gegevens.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlands en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadressen. In het geval dat u de gegevens op een andere e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt via ons contact formulier een verzoek doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Bij sommige webwinkels kunt u met uw account inloggen en deze gegevens direct in een bepaald formaat downloaden!
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te rectificeren. U kunt via ons contact formulier een verzoek doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres een kopie van de gewijzigde gegevens. U kunt met uw account bij al onze webwinkels uw persoonlijke gegevens ter allertijden inzien en wijzigen. Bij sommige webwinkels kunt u met uw account inloggen en deze gegevens direct in een bepaald formaat downloaden!
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoonsgegevens of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt via ons contact formulier een verzoek doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres een kopie van de gewijzigde gegevens.

Mocht u geen account meer willen, kunt u dit eenvoudig aan ons kenbaar maken d.m.v. ons contact formulier. Wij verwijderen alle gegevens. Wij adviseren dit alleen te doen, als u al meerdere jaren niets heeft afgenomen, omdat sommige producten bij onze winkels een lange garantietijd kennen. De order historie wordt hiermee eveneens verwijderd en is het voor ons niet meer mogelijk de garantie te bepalen.

Rechten van Bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door u in opdracht van onze websites. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van de gegevens die (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarvan de verwerking blijvend staken.
Cookies
Wij gebruiken voor al onze websites functionele cookies en overige technieken als JavaScript. Deze maken het bezoeken van onze websites eenvoudiger en sneller. U kunt dit via uw browser eenvoudig uitzetten of op zijn tijd wissen. Met deze gegevens doen wij niets en zijn ook niet direct zichtbaar..
Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter de meest recente versie. Voor belangrijke wijzingen attenderen wij u wanneer u de website bezoekt d.m.v. een popup venster. Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via het contactformulier.