Disclaimer & Auteursrechten

Aquatics & Investment (verder te noement AQI)behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website. Deze website is eigendom van AQI. De informatie op deze website bevat algemene informatie en is dus geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Concept en productie:

Deze website is gemaakt in html,javascript technologie (AJAX) en php 8.1 versie, door de eigenenaar van Aquatics & Investment. Deze technieken worden alleen gebruikt om uw bezoek aan de site goed te laten verlopen. Registratie voor marketing doeleiden worden niet gebruikt. Alle afbeeldingen van de producten en website op deze website zijn eigendom van: Aquatics & Investment Copyright 2023-2024 ©. Indien u een copy wenst, graag even contact met ons opnemen!

De eigenaar!

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Gebruikte informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en onze logo's) is eigendom van AQI. U mag de informatie op onze website voor privé-doelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de AQI en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor toestemming aan ons vragen.